Новости

БУРЯАДААРАА УНШАЯ ХАМТАДАА


Хүүгэдэй амаралтын үедэ, хорото үбшэнэй дэлгэрээд байһан сагта хүүгэдтэеэ хамта гэртээ бултааран уншая буряадаараа. Түрэл һайхан эхэ хэлэндээ үхибүүд багаһаа эльгэлбэл, хэдынэйшье сагта буряад хэлэеэ мэдэхэтэй, үгын удха ойлгохотой үндыхэ аабза гэжэ һанагдана.

Сүлөө забдагүй һалираата сагта түрэлхид бүхэн багашуулдаа анхарал хандуулжа, дулаахан гэрэйнгээ буланда бүлынгөө гэшүүдэй дүхэригтэ уншаял даа буряадаараа хамтадаа.

#культураЗабайкалья

#культураАги

#читаемсказкинабурятском

0 views0 comments

Recent Posts

See All

С ДОБРОЙ МАСЛЕНИЦЕЙ!

Поздравляем всех с Масленицей - неделей забав, шуток и веселья, радостным началом удивительных и вдохновляющих перемен! Желаем, чтобы праздничный стол порадовал богатством сытных и изысканных блюд, см

© 2019 by Amarsain Studio

Учредитель: Министерство культуры Забайкальского края
Полное наименование учреждения- Государственное учреждение культуры "Национальный театр песни и танца

"Амар сайн"
Сокращенное наименование учреждения:ГУК "Амар сайн"
Адрес: 687000 Забайкальский край, Агинский район, пгт.Агинское, ул.Ленина, 70 

amarsainteatr@mail.ru

Национальный проект Культура
logo-lg.png
Гранты_баннер%20квадрат_250x250.jpg