Новости

БУДАЛАН НЮТАГАйХИДТАй УУЛЗАЛГА

Мүнөөдэр Будалан нютагта ехэл хүлгөөтэй үдэр үнгэрбэ. Ушарынь гэхэдэ, үбһэ хулһанай сүлөөгүй үе байгаашье һаань, урдалхуу һанаатай, наада зугаада тусхай ульһатай будаланайхидта "Амар сайн" театрһаа "Мойһохон" кино дурадхагдаа. Ажалша бүхэриг арад зонойнгоо хэдэн үеын хугасаада эрхилжэ ябаһан ажал хүдэлмэриие, түүхэ болон хүгжэлтын алхамуудые гэршэлһэн, нарин нягтаар хадагалагдажа байһан данса баримтануудые, музейн экспонадуудые һонирхожо урмашахаар. Монгол ороной арадай артист Агваанцэрэнгийн Энхтайван Бимбаагийн Баярмагнай нүхэртэеэ хамта найруулан табиһан "Мойһохон" киноһоо гадуур Ононой эрьедэ һаяын сагта "Амар сайн" театрай артистнарай ба Будалан нютагай ажаһуугшадай хабаадалгатайгаар шэнэ кино-зүжэгэй съёмканууд эхилхэеэ байна. Улаан - Баатар хотын "Идуган интертаймент" киностудиин генеральна директор Энхтайван багшын ударидалга доро сентябриин 15-һаа эхилжэ, онсо шэнжэтэй кино-зүжэгэй удаадахи шатын ажал ябуулагдажа эхилхэнь. Шэнэ проектын ябаса тухай мэнэ - мэнэ таанадтаа дуулгажа, һонинуудаараа хубаалдажа байхабди.


-

-

-

-

-

-

-

-

-

7 views0 comments

Recent Posts

See All

С ДОБРОЙ МАСЛЕНИЦЕЙ!

Поздравляем всех с Масленицей - неделей забав, шуток и веселья, радостным началом удивительных и вдохновляющих перемен! Желаем, чтобы праздничный стол порадовал богатством сытных и изысканных блюд, см

© 2019 by Amarsain Studio

Учредитель: Министерство культуры Забайкальского края
Полное наименование учреждения- Государственное учреждение культуры "Национальный театр песни и танца

"Амар сайн"
Сокращенное наименование учреждения:ГУК "Амар сайн"
Адрес: 687000 Забайкальский край, Агинский район, пгт.Агинское, ул.Ленина, 70 

amarsainteatr@mail.ru

Национальный проект Культура
logo-lg.png
Гранты_баннер%20квадрат_250x250.jpg